Category: Bahasa Melayu Tingkatan 4

Sort: Date | Title | Views Sort Ascending
View:

EduwebTV: BAHASA MELAYU Tingkatan 4 – Ayat Tunggal

587 Views0 Comments

EduwebTV: BAHASA MELAYU Tingkatan 4 – Mengenal Pasti Kesalahan Ayat: (Ejaan dan Imbuhan)

299 Views0 Comments

Rancangan yang mengenal pasti bentuk kata majmuk, jenis-jenis kata majmuk, bentuk-bentuk imbuhan dan cara penggunaannya.

EduwebTV: BAHASA MELAYU Tingkatan 4 – Karangan Jenis Wawancara/Dialog

283 Views0 Comments

Video ini memperkenalkan format karangan wawancara atau dialog. Karangan bentuk wawancara lebih formal manakala karangan dialog lebih santai dan tidak formal namun masih betul dalam konteks bahasa. Video ini menyaran...

EduwebTV: BAHASA MELAYU Tingkatan 4 – Karangan Jenis Rencana

260 Views0 Comments

Video yang berkaitan format karangan berbentuk rencana. Dalam video ini murid disaran untuk mengembangkan isi karangan menggunakan peta buih. Rancangan ini mampu membimbing murid menghasilkan karangan yang baik denga...

EduwebTV: BAHASA MELAYU Tingkatan 4 – Karangan Jenis Perbahasan

240 Views0 Comments

Video yang menerangkan teknik efektif menjawab karangan berbentuk perbahasan. Karangan jenis ini merangkumi dua bentuk; membahas tajuk atau isi dan perbahasan untuk pertandingan. Dalam video ini murid disarankan s...

EduwebTV: BAHASA MELAYU Tingkatan 4 – Kajian Novel (Sutera dalam Lukisan)

226 Views0 Comments

Video yang membincangkan kandungan novel Sutera Dalam Lukisan. Perbincangan merangkumi binaan plot peringkat permulaan, perkembangan, konflik, klimaks, peleraian di samping  menerangkan watak dan perwatakan. Rancanga...

EduwebTV: BAHASA MELAYU Tingkatan 4 – Kajian Novel (Kabus di Perbukitan)

167 Views0 Comments

Video yang membincangkan sinopsis, watak dan perwatakan, latar, tema serta nilai  novel Kabus di Perbukitan.

EduwebTV: BAHASA MELAYU Tingkatan 4 – Kajian Novel Komsas (Konserto Terakhir)

210 Views0 Comments

Video yang membincangkan kandungan novel Konserto Terakhir. Aspek perbincangan merangkumi sinopsis, watak dan perwatakan, latar, tema, nilai dan sebagainya.

EduwebTV: BAHASA MELAYU Tingkatan 4 – Analisis Komsas (Kembara Amira)

203 Views0 Comments

Video yang membincangkan kandungan novel Kembara Amira. Aspek perbincangan merangkumi perwatakan watak utama iaitu Amira. Selain itu, video ini juga menceritakan latar tempat, masa dan masyarakat.

EduwebTV: BAHASA MELAYU Tingkatan 4 – Mengenal Pasti Kesalahan Ayat (Kata atau Istilah dan Tatabahasa)

172 Views0 Comments

Rancangan yang mengenal pasti kesalahan ayat, kata atau istilah dan tatabahasa.

EduwebTV: BAHASA MELAYU Tingkatan 4 – Pemahaman Prosa Moden (Cerpen)

163 Views0 Comments

Video yang membincangkan cara memahami prosa moden.

EduwebTV: BAHASA MELAYU Tingkatan 4 – Bina Ayat

239 Views0 Comments

Rancangan tentang pembinaan ayat Bahasa Melayu yang mudah. Video ini menekankan kepentingan subjek dan predikat dalam sesebuah ayat di samping menjelaskan perbezaan kata dasar dan kata terbitan, kata hubung dan kata ...

EduwebTV: BAHASA MELAYU Tingkatan 4 – Pemahaman Puisi Tradisional dan Moden

239 Views0 Comments

Rancangan yang menerangkan strategi dan teknik menjawab soalan pemahaman puisi tradisional dan moden. Teknik percambahan minda dicadangkan kepada murid supaya cara penyusunan idea lebih teratur.

EduwebTV: BAHASA MELAYU Tingkatan 4 – Karangan Jenis Ucapan/ Ceramah/ Syarahan

209 Views0 Comments

Video yang membincangkan format karangan jenis ucapan/ceramah/syarahan. Murid disaran menggunakan fakta, frasa menarik, huraian dan contoh, dan kosa kata yang meluas bagi menjadikan penulisan karangan lebih menarik.

EduwebTV: BAHASA MELAYU Tingkatan 4 – Pemahaman Prosa Tradisional

243 Views0 Comments

Video yang membincangkan pemahaman prosa tradisional. Bahagian ini mengandungi tiga soalan; rangkai kata, soalan berdasarkan petikan dan soalan berbentuk kemahiran berfikir. Teknik menjawab soalan yang baik boleh dili...

EduwebTV: BAHASA MELAYU Tingkatan 4 – Karangan Surat Kiriman Rasmi

225 Views0 Comments

Video ini menerangkan teknik menjawab soalan karangan surat kiriman rasmi.

EduwebTV: BAHASA MELAYU Tingkatan 4 – Pemahaman Prosa Moden (Drama)

193 Views0 Comments

Video yang menerangkan teknik menjawab soalan karangan pemahaman prosa moden. Perbincangan merangkumi kesalahan-kesalahan lazim yang sering dilakukan oleh murid.

EduwebTV: BAHASA MELAYU Tingkatan 4 – Kepelbagaian Ayat

173 Views0 Comments

Video yang menerangkan kepelbagaian ayat dalam Bahasa Melayu. Rancangan yang membincangkan teknik menjawab yang efektif seperti mengenal pasti kata hubung, kata ganda, subjek, tanda baca dan sebagainya.