Category: Bahasa Melayu Tingkatan 4

Sort: Date | Title | Views Sort Descending
View:

EduwebTV: MBM Ting.3,4,5 -Ayat aktif

2.16K Views0 Comments

EduwebTV: MBM Ting.3,4,5 – Ayat Nafi

2.13K Views0 Comments

EduwebTV: MBM Ting.3,4,5 – Ayat Pasif

2.42K Views0 Comments

EduwebTV: MBM Ting.3,4,5 -Ayat Penegas

2.40K Views0 Comments

EduwebTV: MBM Ting.3,4,5 -Ayat Penyata

1.43K Views0 Comments

EduwebTV: MBM Ting.3,4,5 – Ayat Perintah

2.29K Views0 Comments

EduwebTV: MBM Ting.3,4,5 -Ayat Seruan

3.82K Views0 Comments

Karangan Berdasarkan Bahan Rangsangan

99 Views0 Comments

Video yang menerangkan cara untuk menjawab soalan karangan Bahasa Melayu. Contoh bahan rangsangan yang boleh digunakan untuk menjawab soalan ini ialah foto, jadual, petikan dan sebagainya. Rancangan ini juga membinca...

Rumusan dan Pemahaman Petikan Umum

113 Views0 Comments

Video ini mengandungi teknik menjawab soalan rumusan dan pemahaman petikan umum.

Karangan Umum (Karangan Jenis Pendapa) -F – H -C

108 Views0 Comments

Video yang membincangkan teknik menjawab soalan karangan umum menggunakan teknik F-H-C; fakta, huraian, contoh. Kandungan video ini juga menekankan penggunaaan teknik T-K-F; tema, kata kunci, format. Dengan menggunaka...

EduwebTV: BAHASA MELAYU Tingkatan 4 – Kepelbagaian Ayat

173 Views0 Comments

Video yang menerangkan kepelbagaian ayat dalam Bahasa Melayu. Rancangan yang membincangkan teknik menjawab yang efektif seperti mengenal pasti kata hubung, kata ganda, subjek, tanda baca dan sebagainya.

EduwebTV: BAHASA MELAYU Tingkatan 4 – Pemahaman Prosa Moden (Drama)

193 Views0 Comments

Video yang menerangkan teknik menjawab soalan karangan pemahaman prosa moden. Perbincangan merangkumi kesalahan-kesalahan lazim yang sering dilakukan oleh murid.

EduwebTV: BAHASA MELAYU Tingkatan 4 – Karangan Surat Kiriman Rasmi

225 Views0 Comments

Video ini menerangkan teknik menjawab soalan karangan surat kiriman rasmi.

EduwebTV: BAHASA MELAYU Tingkatan 4 – Pemahaman Prosa Tradisional

243 Views0 Comments

Video yang membincangkan pemahaman prosa tradisional. Bahagian ini mengandungi tiga soalan; rangkai kata, soalan berdasarkan petikan dan soalan berbentuk kemahiran berfikir. Teknik menjawab soalan yang baik boleh dili...

EduwebTV: BAHASA MELAYU Tingkatan 4 – Karangan Jenis Ucapan/ Ceramah/ Syarahan

209 Views0 Comments

Video yang membincangkan format karangan jenis ucapan/ceramah/syarahan. Murid disaran menggunakan fakta, frasa menarik, huraian dan contoh, dan kosa kata yang meluas bagi menjadikan penulisan karangan lebih menarik.

EduwebTV: BAHASA MELAYU Tingkatan 4 – Pemahaman Puisi Tradisional dan Moden

239 Views0 Comments

Rancangan yang menerangkan strategi dan teknik menjawab soalan pemahaman puisi tradisional dan moden. Teknik percambahan minda dicadangkan kepada murid supaya cara penyusunan idea lebih teratur.

EduwebTV: BAHASA MELAYU Tingkatan 4 – Bina Ayat

239 Views0 Comments

Rancangan tentang pembinaan ayat Bahasa Melayu yang mudah. Video ini menekankan kepentingan subjek dan predikat dalam sesebuah ayat di samping menjelaskan perbezaan kata dasar dan kata terbitan, kata hubung dan kata ...

EduwebTV: BAHASA MELAYU Tingkatan 4 – Pemahaman Prosa Moden (Cerpen)

163 Views0 Comments

Video yang membincangkan cara memahami prosa moden.

EduwebTV: BAHASA MELAYU Tingkatan 4 – Mengenal Pasti Kesalahan Ayat (Kata atau Istilah dan Tatabahasa)

172 Views0 Comments

Rancangan yang mengenal pasti kesalahan ayat, kata atau istilah dan tatabahasa.

EduwebTV: BAHASA MELAYU Tingkatan 4 – Analisis Komsas (Kembara Amira)

203 Views0 Comments

Video yang membincangkan kandungan novel Kembara Amira. Aspek perbincangan merangkumi perwatakan watak utama iaitu Amira. Selain itu, video ini juga menceritakan latar tempat, masa dan masyarakat.