Category: Bahasa Melayu Tingkatan 4

Sort: Date | Title | Views Sort Ascending
View:

EduwebTV: MBM Ting.3,4,5 -Ayat Seruan

3.82K Views0 Comments

EduwebTV: MBM Ting.3,4,5 – Ayat Pasif

2.42K Views0 Comments

EduwebTV: MBM Ting.3,4,5 -Ayat Penegas

2.40K Views0 Comments

EduwebTV: MBM Ting.3,4,5 – Ayat Perintah

2.29K Views0 Comments

EduwebTV: MBM Ting.3,4,5 -Ayat aktif

2.16K Views0 Comments

EduwebTV: MBM Ting.3,4,5 – Ayat Nafi

2.13K Views0 Comments

EduwebTV: MBM Ting.3,4,5 -Ayat Penyata

1.43K Views0 Comments

EduwebTV: BAHASA MELAYU Tingkatan 4 – Ayat Tunggal

587 Views0 Comments

EduwebTV: BAHASA MELAYU Tingkatan 4 – Mengenal Pasti Kesalahan Ayat: (Ejaan dan Imbuhan)

299 Views0 Comments

Rancangan yang mengenal pasti bentuk kata majmuk, jenis-jenis kata majmuk, bentuk-bentuk imbuhan dan cara penggunaannya.

EduwebTV: BAHASA MELAYU Tingkatan 4 – Karangan Jenis Wawancara/Dialog

283 Views0 Comments

Video ini memperkenalkan format karangan wawancara atau dialog. Karangan bentuk wawancara lebih formal manakala karangan dialog lebih santai dan tidak formal namun masih betul dalam konteks bahasa. Video ini menyaran...

EduwebTV: BAHASA MELAYU Tingkatan 4 – Karangan Jenis Rencana

260 Views0 Comments

Video yang berkaitan format karangan berbentuk rencana. Dalam video ini murid disaran untuk mengembangkan isi karangan menggunakan peta buih. Rancangan ini mampu membimbing murid menghasilkan karangan yang baik denga...

EduwebTV: BAHASA MELAYU Tingkatan 4 – Pemahaman Prosa Tradisional

243 Views0 Comments

Video yang membincangkan pemahaman prosa tradisional. Bahagian ini mengandungi tiga soalan; rangkai kata, soalan berdasarkan petikan dan soalan berbentuk kemahiran berfikir. Teknik menjawab soalan yang baik boleh dili...

EduwebTV: BAHASA MELAYU Tingkatan 4 – Karangan Jenis Perbahasan

240 Views0 Comments

Video yang menerangkan teknik efektif menjawab karangan berbentuk perbahasan. Karangan jenis ini merangkumi dua bentuk; membahas tajuk atau isi dan perbahasan untuk pertandingan. Dalam video ini murid disarankan s...

EduwebTV: BAHASA MELAYU Tingkatan 4 – Pemahaman Puisi Tradisional dan Moden

239 Views0 Comments

Rancangan yang menerangkan strategi dan teknik menjawab soalan pemahaman puisi tradisional dan moden. Teknik percambahan minda dicadangkan kepada murid supaya cara penyusunan idea lebih teratur.

EduwebTV: BAHASA MELAYU Tingkatan 4 – Bina Ayat

239 Views0 Comments

Rancangan tentang pembinaan ayat Bahasa Melayu yang mudah. Video ini menekankan kepentingan subjek dan predikat dalam sesebuah ayat di samping menjelaskan perbezaan kata dasar dan kata terbitan, kata hubung dan kata ...

EduwebTV: BAHASA MELAYU Tingkatan 4 – Kajian Novel (Sutera dalam Lukisan)

226 Views0 Comments

Video yang membincangkan kandungan novel Sutera Dalam Lukisan. Perbincangan merangkumi binaan plot peringkat permulaan, perkembangan, konflik, klimaks, peleraian di samping  menerangkan watak dan perwatakan. Rancanga...

EduwebTV: BAHASA MELAYU Tingkatan 4 – Karangan Surat Kiriman Rasmi

225 Views0 Comments

Video ini menerangkan teknik menjawab soalan karangan surat kiriman rasmi.

EduwebTV: BAHASA MELAYU Tingkatan 4 – Kajian Novel Komsas (Konserto Terakhir)

210 Views0 Comments

Video yang membincangkan kandungan novel Konserto Terakhir. Aspek perbincangan merangkumi sinopsis, watak dan perwatakan, latar, tema, nilai dan sebagainya.