Category: BAHASA MELAYU

Sort: Date | Title | Views Sort Ascending
View:

EduwebTV: BAHASA MELAYU Tahun 5 – Peribahasa 1

2.95K Views0 Comments

EduwebTV: BAHASA MELAYU Tahun 5 – Mari Bersyair

876 Views0 Comments

EduwebTV: BAHASA MELAYU Tahun 4 – Karangan

1.04K Views0 Comments

Rancangan mengenai cara menulis karangan yang baik. Tips daripada Kak Kiki untuk menulis karangan.

EduwebTV: BAHASA MELAYU Tahun 5 – Ragam Ayat: Ayat Aktif dan Ayat Pasif

434 Views0 Comments

Rancangan mengenai jenis-jenis Ragam Ayat Aktif dan Ayat Pasif  serta cara penggunaannya dalam membentuk ayat dengan betul.

EduwebTV: BAHASA MELAYU Tahun 5 – Ayat Majmuk

331 Views0 Comments

Rancangan mengenai membina Ayat Majmuk.

EduwebTV: BAHASA MELAYU Tahun 5 – Binaan Ayat

353 Views0 Comments

Rancangan mengenai binaan ayat dan bentuk ayat tunggal.

EduwebTV: BAHASA MELAYU Tahun 5 – Kata Majmuk

291 Views0 Comments

Rancangan mengenai Kata Majmuk dan cara penggunaannya dalam ayat.

EduwebTV: BAHASA MELAYU Tahun 5 – Kata Ganda

365 Views0 Comments

Rancangan mengenai Bentuk Kata Ganda serta penggunaannya.

EduwebTV: BAHASA MELAYU Tahun 5 – Kata Terbitan

455 Views0 Comments

Rancangan Kata Terbitan apitan peN-...-an dan cara-cara penggunaannya.

EduwebTV: BAHASA MELAYU Tahun 5 – Bentuk Kata

157 Views0 Comments

Rancangan yang membincangkan Bentuk Kata dan Bentuk Kata Terbitan jenis apitan kata kerja meN-...-kan dan di-...-kan.

EduwebTV: BAHASA MELAYU Tahun 5 – Kata Pemeri

196 Views0 Comments

Rancangan yang memaparkan penggunaan Kata Pemeri.

EduwebTV: BAHASA MELAYU Tahun 4 – Kata Bantu

228 Views0 Comments

Rancangan yang membincangkan fungsi Kata bantu.

EduwebTV: BAHASA MELAYU Tahun 4 – Kata Penguat

328 Views0 Comments

Rancangan yang membincangkan peranan Kata Penguat. Tiga jenis kata penguat yang dibincangkan beserta contoh ayat.

EduwebTV: BAHASA MELAYU Tahun 5 – Kata Nafi

205 Views0 Comments

Rancangan yang membincangkan cara menggunakan Kata Nafi yang betul dalam binaan ayat.

EduwebTV: BAHASA MELAYU Tahun 4 – Kata Bilangan

279 Views0 Comments

Rancangan yang membincangkan penggunaan kata bilangan serta kesalahan tatabahasa yang lazim dilakukan oleh murid-murid.

EduwebTV: BAHASA MELAYU Tahun 5 – Kata Tugas

153 Views0 Comments

Rancangan yang membincangkan fungsi Kata Hubung Pancangan semasa membentuk sesuatu ayat.