Category: BAHASA MELAYU

Sort: Date | Title | Views Sort Ascending
View:

EduwebTV: BAHASA MELAYU Tahun 5 – Peribahasa 1

3.07K Views0 Comments

EduwebTV: BAHASA MELAYU Tahun 5 – Mari Bersyair

903 Views0 Comments

EduwebTV: BAHASA MELAYU Tahun 4 – Dari dan Daripada

632 Views0 Comments

EduwebTV: BAHASA MELAYU Tahun 4 – Karangan

1.07K Views0 Comments

Rancangan mengenai cara menulis karangan yang baik. Tips daripada Kak Kiki untuk menulis karangan.

EduwebTV: BAHASA MELAYU Tahun 5 – Ragam Ayat: Ayat Aktif dan Ayat Pasif

467 Views0 Comments

Rancangan mengenai jenis-jenis Ragam Ayat Aktif dan Ayat Pasif  serta cara penggunaannya dalam membentuk ayat dengan betul.

EduwebTV: BAHASA MELAYU Tahun 5 – Ayat Majmuk

350 Views0 Comments

Rancangan mengenai membina Ayat Majmuk.

EduwebTV: BAHASA MELAYU Tahun 5 – Binaan Ayat

378 Views0 Comments

Rancangan mengenai binaan ayat dan bentuk ayat tunggal.

EduwebTV: BAHASA MELAYU Tahun 5 – Kata Majmuk

314 Views0 Comments

Rancangan mengenai Kata Majmuk dan cara penggunaannya dalam ayat.

EduwebTV: BAHASA MELAYU Tahun 5 – Kata Ganda

390 Views0 Comments

Rancangan mengenai Bentuk Kata Ganda serta penggunaannya.

EduwebTV: BAHASA MELAYU Tahun 5 – Kata Terbitan

476 Views0 Comments

Rancangan Kata Terbitan apitan peN-...-an dan cara-cara penggunaannya.

EduwebTV: BAHASA MELAYU Tahun 5 – Bentuk Kata

173 Views0 Comments

Rancangan yang membincangkan Bentuk Kata dan Bentuk Kata Terbitan jenis apitan kata kerja meN-...-kan dan di-...-kan.

EduwebTV: BAHASA MELAYU Tahun 5 – Kata Pemeri

218 Views0 Comments

Rancangan yang memaparkan penggunaan Kata Pemeri.

EduwebTV: BAHASA MELAYU Tahun 4 – Kata Bantu

254 Views0 Comments

Rancangan yang membincangkan fungsi Kata bantu.

EduwebTV: BAHASA MELAYU Tahun 4 – Kata Penguat

352 Views0 Comments

Rancangan yang membincangkan peranan Kata Penguat. Tiga jenis kata penguat yang dibincangkan beserta contoh ayat.

EduwebTV: BAHASA MELAYU Tahun 5 – Kata Nafi

338 Views0 Comments

Rancangan yang membincangkan cara menggunakan Kata Nafi yang betul dalam binaan ayat.

EduwebTV: BAHASA MELAYU Tahun 4 – Kata Bilangan

299 Views0 Comments

Rancangan yang membincangkan penggunaan kata bilangan serta kesalahan tatabahasa yang lazim dilakukan oleh murid-murid.