Category: SEJARAH

Sort: Date | Title | Views Sort Ascending
View:

EduwebTV: SEJARAH Tahun 5 – Tokoh-tokoh Pejuang Tempatan (Bahagian 2)

1.08K Views0 Comments

Video sejarah dan latar belakang tokoh-tokoh pejuang tempatan. Menyenaraikan faktor-faktor penentangan terhadap penjajah serta kronologi penentangan.

EduwebTV: SEJARAH Tahun 5 – Tokoh-tokoh Pejuang Tempatan (Bahagian 1)

1.06K Views0 Comments

Video tentang sejarah dan latar belakang tokoh-tokoh pejuang tempatan. Perbincangan berkaitan dengan faktor-faktor penentangan terhadap penjajah serta kronologi penentangan.

EduwebTV: SEJARAH Tahun 5 – Identiti Negara Kita

1.32K Views0 Comments

Video menerangkan ciri-ciri dan makna Jata Negara serta sejarah Bendera Kebangsaan.

EduwebTV: SEJARAH Tahun 5 – Negaraku

979 Views0 Comments

Video tentang sejarah lagu kebangsaan serta menghuraikan mengenai muzik dan seni kata lagu.

EduwebTV: SEJARAH Tahun 5 – Bahasa Melayu, Bahasa Kebangsaan

770 Views0 Comments

Video sejarah dan peranan bahasa kebangsaan. Dihuraikan juga usaha-usaha kerajaan memartabatkan penggunaan bahasa kebangsaan.

EduwebTV: SEJARAH Tahun 5 – Yang di-Pertuan Agong Payung Negara

1.30K Views0 Comments

Video tentang kaedah pemilihan Yang di-Pertuan Agong. Dihuraikan juga adat istiadat pertabalan Yang di-Pertuan Agong, di samping menerangkan bidang kuasa  dan alat-alat kebesaran diraja.

EduwebTV: SEJARAH Tahun 5 – Lahirnya Sebuah Negara Baharu

1.11K Views0 Comments

Video kronologi peristiwa yang berlaku sebelum kemerdekaan negara. Dihuraikan juga peristiwa penting yang berlaku ketika Rundingan Kemerdekaan di London dan detik-detik pengisytiharan kemerdekaan.

EduwebTV: SEJARAH Tahun 5 – Tergugat Kedaulatan Negara

3.99K Views0 Comments

Video tentang sejarah campur tangan dan penjajahan kuasa luar di negara kita. Dihuraikan juga helah penjajah menguasai sumber bumi negara, di samping menerangkan bentuk pentadbiran yang diamalkan dan perubahan so...

EduwebTV: SEJARAH Tahun 5 – Warisan Islam di Malaysia

7.14K Views0 Comments

Video tentang penyebaran agama islam di Kepulauan Melayu. Dibincangkan juga kedudukan agama islam sebagai agama persekutuan dan nilai-nilai islam dalam kehidupan bermasyarakat.

EduwebTV: SEJARAH Tahun 5 – Institusi Raja Tonggak Kedaulatan Negara

6.48K Views0 Comments

Video tentang sejarah dan ciri-ciri institusi raja yang diamalkan di negara kita. Dibincangkan juga konsep derhaka, daulat dan waadat dan cara-cara menunjukkan kesetiaan kepada raja.

EduwebTV: SEJARAH Tahun 4 – Tokoh-tokoh Terbilang Kesultanan Melayu Melaka (Bahagian 2)

10.20K Views0 Comments

Video menerangkan peranan tokoh-tokoh terbilang yang membangunkan Kesultanan Melayu Melaka. Dibincangkan juga nilai-nilai murni masyarakat dahulu yang boleh dicontohi serta kepentingan menghargai tokoh terbilang ...

EduwebTV: SEJARAH Tahun 4 – Tokoh-tokoh Terbilang Kesultanan Melayu Melaka: Parameswara (Bahagian 2)

3.39K Views0 Comments

Video tentang peristiwa pembukaan Melaka oleh Parameswara dan menyatakan asal-usul nama Melaka daripada pelbagai sumber. Diterangkan juga kepentingan menghargai sumbangan pemimpin yang berjasa kepada masyarakat sert...

EduwebTV: SEJARAH Tahun 4 – Tokoh-tokoh Terbilang Kesultanan Melayu Melaka: Parameswara (Bahagian 1)

6.83K Views0 Comments

Video tentang latar belakang Parameswara. Dibincangkan juga sifat kepimpinan Parameswara yang boleh dicontohi.

EduwebTV: SEJARAH Tahun 4 – Tokoh-tokoh Terbilang Kesultanan Melayu Melaka (Bahagian 1)

357 Views0 Comments

Video tentang tokoh-tokoh terbilang Kesultanan Melayu Melaka. Dijelaskan kedudukan serta keistimewaan tokoh terbilang dalam Kesultanan Melayu Melaka.

EduwebTV: SEJARAH Tahun 4 – Zaman Air Batu

413 Views0 Comments

Video yang menghuraikan maksud 'Zaman Air Batu' dan perubahan yang berlaku pada masa tersebut. Dibincangkan juga nama benua dan lautan selepas pencairan air batu, kewujudan Kepulauan Melayu dan pentingnya menghargai...

EduwebTV: SEJARAH Tahun 4 – Zaman Pra Sejarah

684 Views0 Comments

Video yang menghuraikan maksud zaman pra sejarah serta mengenal pasti lokasi, kegiatan masyarakat dan kepercayaan yang diamalkan. Dibincangkan juga alatan dan kegunaannya pada waktu itu.

EduwebTV: SEJARAH Tahun 4 – Kerajaan-kerajaan Melayu Awal

232 Views0 Comments

Video yang membincangkan keunikan kerajaan-kerajaan Melayu awal.

EduwebTV: SEJARAH Tahun 4 – Kawasan Tempat Tinggal Murid

251 Views0 Comments

Video yang membincangkan alamat rumah dengan lengkap dan mengenalpasti lokasi tempat tinggal murid. Dihuraikan juga sejarah, keistimewaan kawasan setempat dan tokoh kebanggaan masyarakat setempat.

EduwebTV: SEJARAH Tahun 4 – Sejarah Sekolah

209 Views0 Comments

Video tentang sejarah penubuhan, cogan kata, visi dan misi sekolah. Dibincangkan juga maksud warna, simbol pada lencana, bendera sekolah dan tanggungjawab diri sebagai warga sekolah.

EduwebTV: SEJARAH Tahun 4 – Pengertian dan Kemahiran Sejarah

308 Views0 Comments

Video tentang pengertian sejarah dan sumber-sumber sejarah. Dihuraikan juga peristiwa sejarah mengikut garis masa, sebab, kesan dalam peristiwa sejarah dan kepentingan sejarah dalam kehidupan.