Category: BAHASA MELAYU

Sort: Date | Title | Views Sort Descending
View:

EduwebTV: BAHASA MELAYU Tingkatan 1 – Kata Kerja Majmuk

398 Views0 Comments

Laman web rasmi : http://www.eduwebtv.com

EduwebTV: MBM Tingkatan 2 – Kata Hampir Sama Makna

959 Views0 Comments

EduwebTV: MBM Tingkatan 1 – Kesalahan Penggunaan Kata Ganti Nama

879 Views0 Comments

Rancangan yang membincangkan tentang Kesalahan Penggunaan Kata Ganti Nama.

EduwebTV: BAHASA MELAYU Tingkatan 3 – Kata Berbeza Makna Tetapi Hampir Sama Bunyi

341 Views0 Comments

Dalam rancangan ini menerangkan mengenai definasi cakap ajuk dan cakap pindah serta cara menggunakannya dalam perbualan dan penulisan. Turut diterangkan ialah perubahan kata ganti nama yang digunakan di dalam cakap aj...

EduwebTV: BAHASA MELAYU Tingkatan 3 – Kata Berbeza Makna Tetapi Hampir Sama Bunyi

325 Views0 Comments

Rancangan ini menerangkan cara menggunakan kata berbeza makna tetapi hampir sama bunyi yang betul melalui contoh-contoh yang dipaparkan di dalam dialog.

EduwebTV: BAHASA MELAYU Tingkatan 3 – Kata Sama Ejaan Tetapi Berbeza Sebutan (Homograf)

373 Views0 Comments

Rancangan ini menerangkan mengenai definasi homograf iaitu kata yang sama ejaan tetapi berbeza sebutan dan maknanya. Turut diterangkan ialah penggunaan yang betul dalam perbualan dan penulisan.

EduwebTV: BAHASA MELAYU Tingkatan 3 – Pertikel –lah dan –kah Sebagai Unsur Penegas

281 Views0 Comments

Rancangan ini menerangkan mengenai definasi kata penegas serta penggunaan partikel --lah dan --kah sebagai unsur penegas dalam perbualan dan penulisan. Turut diterangkan ialah fungsi kedua-dua partikel ini berserta co...

EduwebTV: BAHASA MELAYU Tingkatan 3 – Kata Perbandingan sungguh, paling dan –ter

419 Views0 Comments

Rancangan ini menerangkan mengenai cara yang betul menggunakan kata perbandingan sungguh, paling dan --ter serta penggunaan kata adjektif dalam ungkapan darjah penghabisan.

EduwebTV: BAHASA MELAYU Tingkatan 3 – Penanda Wacana

520 Views0 Comments

Rancangan ini menerangkan mengenai definasi penanda wacana, tujuan dan fungsi penggunaannya. Turut disertakan ialah contoh-contoh penanda wacana yang digunakan mengikut fungsi dan tujuannya.

EduwebTV: BAHASA MELAYU Tingkatan 3 – Tanda Baca – Tanda Petik

344 Views0 Comments

Rancangan ini menerangkan mengenai tanda petik yang terbahagi kepada dua iaitu tanda petik dua dan tanda petik tunggal serta perbezaan dan fungsi kedua-dua tanda petik ini dalam penulisan.

EduwebTV: BAHASA MELAYU Tingkatan 3 -Tanda Baca: Tanda Sempang dan Tanda Sengkang

355 Views0 Comments

Rancangan ini menerangkan definasi dan sifat tanda baca, perbezaan antara tanda sempang dan tanda sengkang serta fungsi kedua-dua tanda baca ini dalam penulisan.

EduwebTV: MBM Tingkatan 2 – Kata Banyak Makna

970 Views0 Comments

EduwebTV: MBM Tingkatan 2 – Imbuhan Pinjaman

8.25K Views0 Comments

EduwebTV: BAHASA MELAYU Tingkatan 3 – Kata Bilangan & Kata Ganda

427 Views0 Comments

Rancangan ini menerangkan mengenai definasi kata ganda seluruh dan kata bilangan serta fungsinya dalam penulisan dan perbualan.

EduwebTV: BAHASA MELAYU Tingkatan 3 – Jerayawara Bahasa: Kesalahan Imbuhan (1)

533 Views0 Comments

Rancangan ini menerangkan mengenai definasi simpulan bahasa, fungsi serta kegunaannya di dalam pertuturan.

EduwebTV: BAHASA MELAYU Tingkatan 3 – Jerayawara Bahasa: Kesalahan Imbuhan (1)

250 Views0 Comments

Jerayawara Bahasa bermaksud pergi dari satu tempat ke satu tempat untuk menjelaskan isu tentang bahasa. Rancangan untuk tahap menengah rendah (Tingkatan 1 - 3) ini memaparkan kesalahan imbuhan yang dikesan di pelbagai...