Category: BAHASA MELAYU

Sort: Date | Title | Views Sort Descending
View:

EduwebTV: BAHASA MELAYU Tingkatan 1 – Kata Kerja Majmuk

397 Views0 Comments

Laman web rasmi : http://www.eduwebtv.com

EduwebTV: BAHASA MELAYU Tingkatan 3 – Ayat Aktif

1.58K Views0 Comments

EduwebTV: BAHASA MELAYU Tingkatan 3 – Jerayawara Bahasa: Kesalahan Ejaan

347 Views0 Comments

Jerayawara Bahasa bermaksud pergi dari satu tempat ke satu tempat untuk menjelaskan isu tentang bahasa. Rancangan untuk tahap menengah rendah (Tingkatan 1 - 3) ini memaparkan kesalahan ejaan yang dikesan di pelbagai l...

EduwebTV: BAHASA MELAYU Tingkatan 3 – Jerayawara Bahasa: Kesalahan Frasa (1)

309 Views0 Comments

Jerayawara Bahasa bermaksud pergi dari satu tempat ke satu tempat untuk menjelaskan isu tentang bahasa. Rancangan untuk tahap menengah rendah (Tingkatan 1 - 3) ini memaparkan kesalahan frasa yang dikesan di pelbagai l...

EduwebTV: BAHASA MELAYU Tingkatan 3 – Jerayawara Bahasa: Kesalahan Frasa (2)

389 Views0 Comments

Jerayawara Bahasa bermaksud pergi dari satu tempat ke satu tempat untuk menjelaskan isu tentang bahasa. Rancangan untuk tahap menengah rendah (Tingkatan 1 - 3) ini memaparkan kesalahan frasa yang dikesan di pelbagai l...

EduwebTV: BAHASA MELAYU Tingkatan 3 – Jerayawara Bahasa: Kesalahan Golongan Kata (1)

381 Views0 Comments

Jerayawara Bahasa bermaksud pergi dari satu tempat ke satu tempat untuk menjelaskan isu tentang bahasa. Rancangan untuk tahap menengah rendah (Tingkatan 1 - 3) ini memaparkan kesalahan golongan kata yang dikesan di pe...

EduwebTV: BAHASA MELAYU Tingkatan 3 – Jerayawara Bahasa: Kesalahan Golongan Kata (2)

356 Views0 Comments

Jerayawara Bahasa bermaksud pergi dari satu tempat ke satu tempat untuk menjelaskan isu tentang bahasa. Rancangan untuk tahap menengah rendah (Tingkatan 1 - 3) ini memaparkan kesalahan golongan kata yang dikesan di pe...

EduwebTV: BAHASA MELAYU Tingkatan 3 – Jerayawara Bahasa: Kesalahan Imbuhan (1)

529 Views0 Comments

Rancangan ini menerangkan mengenai definasi simpulan bahasa, fungsi serta kegunaannya di dalam pertuturan.

EduwebTV: BAHASA MELAYU Tingkatan 3 – Jerayawara Bahasa: Kesalahan Imbuhan (1)

246 Views0 Comments

Jerayawara Bahasa bermaksud pergi dari satu tempat ke satu tempat untuk menjelaskan isu tentang bahasa. Rancangan untuk tahap menengah rendah (Tingkatan 1 - 3) ini memaparkan kesalahan imbuhan yang dikesan di pelbagai...

EduwebTV: BAHASA MELAYU Tingkatan 3 – Jerayawara Bahasa: Kesalahan Imbuhan (2)

351 Views0 Comments

Jerayawara Bahasa bermaksud pergi dari satu tempat ke satu tempat untuk menjelaskan isu tentang bahasa. Rancangan untuk tahap menengah rendah (Tingkatan 1 - 3) ini memaparkan kesalahan imbuhan yang dikesan di pelbagai...

EduwebTV: BAHASA MELAYU Tingkatan 3 – Kata Berbeza Makna Tetapi Hampir Sama Bunyi

339 Views0 Comments

Dalam rancangan ini menerangkan mengenai definasi cakap ajuk dan cakap pindah serta cara menggunakannya dalam perbualan dan penulisan. Turut diterangkan ialah perubahan kata ganti nama yang digunakan di dalam cakap aj...

EduwebTV: BAHASA MELAYU Tingkatan 3 – Kata Berbeza Makna Tetapi Hampir Sama Bunyi

322 Views0 Comments

Rancangan ini menerangkan cara menggunakan kata berbeza makna tetapi hampir sama bunyi yang betul melalui contoh-contoh yang dipaparkan di dalam dialog.

EduwebTV: BAHASA MELAYU Tingkatan 3 – Kata Bilangan & Kata Ganda

423 Views0 Comments

Rancangan ini menerangkan mengenai definasi kata ganda seluruh dan kata bilangan serta fungsinya dalam penulisan dan perbualan.

EduwebTV: BAHASA MELAYU Tingkatan 3 – Kata Majmuk

1.86K Views0 Comments

EduwebTV: BAHASA MELAYU Tingkatan 3 – Kata Pemeri

1.99K Views0 Comments

EduwebTV: BAHASA MELAYU Tingkatan 3 – Kata Perbandingan sungguh, paling dan –ter

417 Views0 Comments

Rancangan ini menerangkan mengenai cara yang betul menggunakan kata perbandingan sungguh, paling dan --ter serta penggunaan kata adjektif dalam ungkapan darjah penghabisan.

EduwebTV: BAHASA MELAYU Tingkatan 3 – Kata Sama Ejaan Tetapi Berbeza Sebutan (Homograf)

370 Views0 Comments

Rancangan ini menerangkan mengenai definasi homograf iaitu kata yang sama ejaan tetapi berbeza sebutan dan maknanya. Turut diterangkan ialah penggunaan yang betul dalam perbualan dan penulisan.

EduwebTV: BAHASA MELAYU Tingkatan 3 – Kata Sendi

2.43K Views0 Comments