Category: MATEMATIK

Sort: Date | Title | Views Sort Ascending
View:

EduwebTV: STEM- Matematik: Kenduri Pola

44.15K Views0 Comments

EduwebTV: STEM- Matematik: Kecerunan Aduh Penatnya

17.72K Views0 Comments

EduwebTV: MATEMATIK Tingkatan 5 – Ubahan

383 Views0 Comments

Ubahan merupakan tajuk mengenai hubungan antara dua kuantiti dan hubungan ini ditulis dalam bentuk persamaan yang menghasilkan satu nilai pemalar. Dengan memperolehi nilai pemalar, murid dapat menyelesaikan masalah ub...

EduwebTV: MATEMATIK Tingkatan 5 – Graf Fungsi II

422 Views0 Comments

Graf Fungsi II adalah kesinambungan tajuk Graf Fungsi. Dalam video ini, murid didedahkan dengan jenis-jenis graf fungsi iaitu graf fungsi linear, graf fungsi kuadratik, graf fungsi kubik dan graf fungsi salingan. Dar...

EduwebTV: MATEMATIK Tingkatan 5 – Asas Nombor

299 Views0 Comments

Asas Nombor adalah rancangan berkaitan dengan sistem penomboran sepuluh digit yang dikenali sistem asas sepuluh. Murid didedahkan dengan cara penukaran asas nombor sepuluh kepada asas dua, asas lima dan asas lapan, o...

EduwebTV: MATEMATIK Tingkatan 5 – Bearing

201 Views0 Comments

Bearing merupakan rancangan yang membincangkan lapan arah kompas yang utama. Dari arah-arah utama tersebut murid boleh melukis dan menyatakan bearing suatu titik dari titik yang lain.

EduwebTV: MATEMATIK Tingkatan 5 – Bumi Sebagai Sfera

295 Views0 Comments

Bumi Sebagai Sfera merupakan pengenalan kepada menentukan sesuatu lokasi di permukaan bumi berdasarkan latitud dan longitud. Murid akan mengetahui bulatan agung iaitu bulatan terbesar pada permukaan bumi dengan pusat...

EduwebTV: MATEMATIK Tingkatan 5 – Kebarangkalian II

188 Views0 Comments

Kebarangkalian II merupakan tajuk yang memerlukan murid membuat pertimbangan sama ada sesuatu peristiwa akan berlaku atau tidak berdasarkan ruang sampel yang dikaji dan kesudahan sesuatu eksperimen yang dikaji, disebu...

EduwebTV: MATEMATIK Tingkatan 5 – Kecerunan dan Luas di Bawah Graf

178 Views0 Comments

Kecerunan dan Luas di Dawah Graf merupakan tajuk mengenai pergerakan suatu objek dengan laju tertentu dalam tempoh tertentu. Hasil daripada pergerakan objek itu dapat diterjemahkan dalam bentuk graf yang dapat menentu...

EduwebTV: MATEMATIK Tingkatan 5 – Matriks

253 Views0 Comments

Matriks ialah nombor-nombor yang disusun dalam baris dan lajur untuk membentuk satu tatasusunan segi empat tepat. Setiap nombor dalam matriks disebut unsur matriks dan lazimnya ditulis dalam tanda kurung “( )”. Da...

EduwebTV: MATEMATIK Tingkatan 5 – Penjelmaan III

300 Views0 Comments

Penjelmaan III adalah kesinambungan dari tajuk Penjelmaan I dan II yang telah dipelajari oleh murid semasa di tingkatan dua dan tiga. Dalam tajuk ini, murid akan mempelajari semula penjelmaan seperti translasi, pantul...

EduwebTV: MATEMATIK Tingkatan 5 – Pelan dan Dongakan

196 Views0 Comments

Pelan dan Dongakan merupakan tajuk mengenai imej yang terlihat dari suatu objek yang diunjurkan kepada satah mengufuk atau mencancang. Unjuran suatu objek kepada satah ini dikenali sebagai unjuran ortogan yang membole...

EduwebTV: MATEMATIK Tingkatan 4 – Bulatan III

291 Views0 Comments

Bulatan III merupakan video yang menerangkan sifat tangen kepada bulatan dan cara menyelesaikan masalah dengan memahami bentuk tangen kepada bulatan, sudut antara tangen dan perentas dan tangen sepunya.

EduwebTV: MATEMATIK Tingkatan 4 – Garis Lurus

313 Views0 Comments

Garis Lurus merupakan video yang membincangkan suatu garis yang membentuk persamaan garis lurus hasil daripada beberapa perkara iaitu kecerunan, pintasan, titik persilangan dan garis selari.

EduwebTV: MATEMATIK Tingkatan 4 – Kebarangkalian I

247 Views0 Comments

Kebarangkalian I merupakan video yang menghuraikan perkaitan dalam kehidupan kita seharian dan ianya dipanggil peristiwa yang mempunyai lebih daripada satu kemungkinan atau kesudahan. Peristiwa juga disebut sebagai s...

EduwebTV: MATEMATIK Tingkatan 4 – Ungkapan dan Persamaan Kuadratik

239 Views0 Comments

Ungkapan dan Persamaan Kuadratik ialah video mengenai ungkapan berbentuk ax2 +bx + c, dengan keadaan a, b dan c ialah pemalar, a ≠ 0 dan x ialah pembolehubah. Ungkapan kuadratik boleh dibentuk dengan mengembangkan ...

EduwebTV: MATEMATIK Tingkatan 4 – Penaakulan Matematik

265 Views0 Comments

Penaakulan Matematik merupakan tajuk yang membincangkan tentang pernyataan dan bukan pernyataan. Pernyataan ialah ayat yang sama ada benar atau palsu tetapi bukan kedua-duanya manakala ayat bagi bukan pernyataan tidak...

EduwebTV: MATEMATIK Tingkatan 4 – Garis dan Satah Dalam 3 Dimensi

334 Views0 Comments

Garis dan Satah Dalam Tiga Dimensi merupakan tajuk menggunakan konsep sudut supaya murid dapat mengenalpasti permukaan rata bagi suatu pepejal tiga dimensi. Hasil unjuran dua dimensi akan membentuk pandangan objek pad...

EduwebTV: MATEMATIK Tingkatan 4 – Set

299 Views0 Comments

Set ialah himpunan objek yang mempuyai ciri-ciri sepunya tertentu yang dikenali sebagai unsur. Set boleh ditakrifkan dengan menggunakan pemerihalan dan tatanda set dan merangkumi pelbagai perincian seperti subset, set...

EduwebTV: MATEMATIK Tingkatan 4 – Statistik

221 Views0 Comments

Statistik merupakan topik yang membincangkan kaedah menganalisis dan merumus data. Hasil daripada huraian data akan diterjemahkan dan dipersembahkan dalam bentuk graf. Video ini menghuraikan kaedah menganalisis dan ...