Category: SEJARAH

Sort: Date | Title | Views Sort Ascending
View:

EduwebTV: SEJARAH Tingkatan 4 – Renaissance

618 Views0 Comments

Video tentang PdP Sejarah yang bertajuk 'Renaissance' oleh GC Sejarah Puan Masariah Mispari di Maktab Tentera Diraja, Sungai Besi, Kuala Lumpur.

EduwebTV: SEJARAH Tingkatan 4 – Kerajaan Awal Asia Tenggara

498 Views0 Comments

Video tentang sejarah penubuhan kerajaan awal di Asia Tenggara iaitu Funan dan Angkor.

EduwebTV: SEJARAH Tingkatan 5 – Haji Abdul Rahman Limbong Bahagian 2

510 Views0 Comments

Rancangan yang membincangkan tentang perjuangan Haji Abdul Rahman Limbong menentang penjajah British di Terengganu.

EduwebTV: SEJARAH Tingkatan 1 – Bentuk-bentuk Kerajaan Awal

8.81K Views0 Comments

Video tentang kewujudan kerajaan agraria dan maritim di Asia Tenggara.

EduwebTV: SEJARAH Tingkatan 5 – Kilauan Ilmu

230 Views0 Comments

Video tentang sejarah awal penubuhan institusi pendidikan di Malaysia yang bermula dengan sistem pendidikan pondok.

EduwebTV: SEJARAH Tingkatan 1 – Sumber dan Kaedah Pengajian Sejarah

350 Views0 Comments

Video yang menghuraikan secara terperinci tentang sumber dan kaedah pengajian sejarah. Video ini sangat sesuai ditonton oleh murid-murid menengah rendah. Walau bagaimanapun video ini juga sesuai ditonton oleh murid-m...

EduwebTV: SEJARAH Tingkatan 4 – Warisan Budaya Bangsa

310 Views0 Comments

Video tentang adat dan tatasusila yang menjadi amalan masyarakat Melayu lama.

EduwebTV: SEJARAH Tingkatan 1 – Zaman Pra Sejarah

371 Views0 Comments

Video tentang zaman pra sejarah di Malaysia. Dihuraikan lokasi-lokasi penting zaman prasejarah di Malaysia serta penemuan artifak yang menjadi bukti penting kewujudannya.

EduwebTV: SEJARAH Tingkatan 5 – Kemunculan dan Perkembangan Gerakan Nasionalisme di Asia Tenggara: Imperialisme Barat di Asia Tenggara

704 Views0 Comments

Kemunculan dan Perkembangan Gerakan Nasionalisme di Asia Tenggara  menjelaskan maksud imperialisme dan faktor-faktor berlakunya imperialisme di Asia Tenggara. Kekayaan bahan mentah, Revolusi Perindustrian di Eropah, p...

EduwebTV: SEJARAH Tingkatan 5 – Kemunculan dan Perkembangan Nasionalisme di Asia Tenggara: Perkembangan Gerakan Nasionalisme di Asia Tenggara

647 Views0 Comments

Rancangan yang menjelaskan definisi nasionalisme serta faktor-faktor kemunculan nasionalisme di Asia Tenggara seperti dasar penjajahan Barat, pengaruh agama, karya kesusasteraan, sistem pendidikan, kemunculan golongan...

EduwebTV: SEJARAH Tingkatan 5 – Nasionalisme di Malaysia Sehingga Perang Dunia Kedua: Gerakan Nasionalisme Sehingga Perang Dunia Kedua

383 Views0 Comments

Video yang menghuraikan faktor-faktor pemangkin nasionalisme di Malaysia. Antara faktor yang dibincangkan ialah pengenalan sistem politik Barat, perkembangan sistem pendidikan, dasar British, pendudukan Jepun, penguas...

EduwebTV: SEJARAH Tingkatan 5 – Nasionalisme di Malaysia Sehingga Perang Dunia Kedua: Akhbar, Majalah dan Novel Penggerak Kesedaran Bangsa

390 Views0 Comments

Video ini menjelaskan tujuan akhbar, majalah dan novel diterbitkan di Tanah Melayu pada tahun 1920-an dan 1930-an. Dibincangkan juga tokoh dan nama-nama akhbar, majalah dan novel yang diterbitkan pada masa itu, di sam...

EduwebTV: SEJARAH Tingkatan 5 – Kesedaran Pembinaan Negara dan Bangsa: Latar Belakang Pembinaan Negara dan Bangsa

382 Views0 Comments

Video yang menjelaskan konsep dan sistem politik yang diamalkan oleh masyarakat Melayu tradisional sejak zaman Kesultanan Melayu Melaka. Rancangan ini juga menghuraikan konsep dan cara pembentukan bangsa Malaysia. Per...

EduwebTV: SEJARAH Tingkatan 5 – Pembinaan Negara dan Bangsa Malaysia: Malayan Union

400 Views0 Comments

Video yang menghuraikan sebab-sebab Malayan Union diperkenalkan oleh British di Tanah Melayu. Rancangan ini juga membincangkan ciri-ciri dan syarat-syarat perjanjian Malayan Union dan sebab-sebab penentangan orang Mel...

EduwebTV: SEJARAH Tingkatan 5 – Pembinaan Negara dan Bangsa Malaysia: Persekutuan Tanah Melayu 1948

261 Views0 Comments

Video yang menghuraikan faktor-faktor pembentukan Persekutuan Tanah Melayu 1948, langkah-langkah pembentukan Persekutuan Tanah Melayu, pembentukan AMCJA-PUTERA, Perlembagaan Rakyat dan penubuhan Jawatankuasa Perunding...

EduwebTV: SEJARAH Tingkatan 5 – Pembinaan Negara dan Bangsa Yang Merdeka: Sistem Ahli

320 Views0 Comments

Video yang membincangkan maksud Sistem Ahli, sebab-sebab Sistem Ahli diperkenalkan, ciri-ciri Sistem Ahli, tugas dan tanggungjawab Ahli, tokoh-tokoh yang terlibat dan kepentingannya dalam proses pembinaan negara dan b...

EduwebTV: SEJARAH Tingkatan 5 – Pembinaan Negara dan Bangsa yang Merdeka: Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1957

312 Views0 Comments

Rancangan yang menghuraikan tujuan penubuhan Suruhanjaya Reid, keahlian, isu-isu dan memorandum pelbagai pihak yang diterima oleh suruhanjaya dan cadangan Suruhanjaya Reid berkaitan pembentukan perlembagaan Persekutua...

EduwebTV: SEJARAH Tingkatan 5 – Nasionalisme di Malaysia Sehingga Perang Dunia Kedua: Perjuangan Menentang British

292 Views0 Comments

Rancangan yang membincangkan penentangan tokoh pembesar tempatan terhadap penjajahan British. Video ini juga menghuraikan sebab-sebab penentangan seperti eksploitasi terhadap ekonomi tempatan, pelaksanaan pentadbir...

EduwebTV: SEJARAH Tingkatan 5 – Kemunculan dan Perkembangan Nasionalisme di Asia Tenggara: Perubahan Sistem Politik

389 Views0 Comments

Video ini mengandungi penerangan berkaitan maksud birokrasi Barat. Seterusnya penerangan berkaitan ciri-ciri Sistem Birokrasi Barat di Asia Tenggara. Selain itu, terdapat juga penerangan berkaitan sistem pentadbiran t...

EduwebTV: SEJARAH Tingkatan 5 – Nasionalisme di Malaysia Sehingga Perang Dunia Kedua: Perjuangan Nasionalisme oleh Persatuan Melayu

232 Views0 Comments

Video yang membincangkan persatuan Melayu yang memainkan peranan dalam perjuangan nasionalisme di Tanah Melayu, seperti Kesatuan Melayu Singapura (KMS), Persatuan Sahabat Pena Malaya (PASPAM), Persatuan Melayu di Nege...