Category: SEJARAH

Sort: Date | Title | Views Sort Ascending
View:

EduwebTV: SEJARAH Tingkatan 1 – Bentuk-bentuk Kerajaan Awal

8.80K Views0 Comments

Video tentang kewujudan kerajaan agraria dan maritim di Asia Tenggara.

EduwebTV: SEJARAH Tingkatan 4 – Taiping: Bandar Warisan

1.97K Views0 Comments

Rancangan yang memaparkan faktor-faktor kemunculan bandar-bandar baru pada pertengahan kurun ke-19, khasnya Taiping. Antara lokasi penting yang dipaparkan ialah tempat-tempat bersejarah di Taiping serta sebab-sebab ya...

EduwebTV: SEJARAH Tingkatan 1 – Kedatangan Islam Ke Asia Tenggara

1.52K Views0 Comments

Rancangan ini memaparkan 3 teori kedatangan Islam ke Asia Tenggara iaitu dari Arab, China dan India. Dihuraikan juga faktor-faktor dan kesan kedatangan Islam di Melaka.

EduwebTV: SEJARAH Tingkatan 4 – Kemunculan Tamadun Awal Manusia

1.30K Views0 Comments

Rancangan ini membincangkan tentang zaman prasejarah iaitu Zaman Paleolitik, Zaman Mesolitik, Zaman Neolitik dan Zaman Logam, serta perbandingan di antara zaman-- zaman prasejarah tersebut. Kita juga mempelajari konse...

EduwebTV: SEJARAH Tingkatan 4 – Tamadun Awal Asia Tenggara – Bahagian 1

1.23K Views0 Comments

Dalam rancangan ini murid-murid akan mempelajari jenis-jenis kerajaan yang terdapat di Asia Tenggara - Kerajaan Agraria (Funan, Angkor) dan Kerajaan Maratim (Srivijaya, Kedah Tua), serta penguraian faktor-faktor pembe...

EduwebTV: SEJARAH Tingkatan 4 – Tamadun Awal Asia Tenggara – Bahagian 2

1.18K Views0 Comments

Rancangan ini membincangkan tentang hubungan antara Kerajaan Agraria dan Kerajaan Maratim. Ia menerangkan aspek-aspek yang menyebabkan kedua-dua bentuk kerajaan ini saling bergantung dan juga sumbangan kedua-dua keraj...

EduwebTV: SEJARAH Tingkatan 4 – Proses Pembentukan Tamadun: Mesopotamia

1.16K Views0 Comments

Dalam rancangan ini kita mempelajari proses pembentukan tamadun. Ini bermula dengan proses pembentukan Tamadun Mesopotamia -- ciri-ciri dan sumbangan tamadun Mesopotamia

EduwebTV: SEJARAH Tingkatan 4 – Proses Pembentukan Tamadun : Hwang Ho

1.13K Views0 Comments

Dalam episod ini murid-murid akan belajar tentang faktor-faktor mengapa pemimpin awal Tamadun Hwang Ho memilih sungai sebagai lokasi pembinaan tamadun awal, ciri-ciri dan sumbangan tamadun Hwang Ho.

EduwebTV: SEJARAH Tingkatan 4 – Peningkatan Tamadun: Sosial

1.11K Views0 Comments

Episod ini membincangkan tentang aspek-aspek sosial bagi tamadun-tamadun Yunani, Rom, India dan Cina serta sumbangan tamadun-tamadun tersebut kepada dunia hari ini.

EduwebTV: SEJARAH Tingkatan 4 – Proses Pembentukan Tamadun – Mesir Purba

1.02K Views0 Comments

Rancangan ini menceritakan tentang Tamadun Mesir Purba -  bagaimana pemimpin awal memilih lokasi pembinaan tamadun awal, serta ciri-ciri dan klasifikasi sumbangan tamadun Mesir Purba.

EduwebTV: SEJARAH Tingkatan 4 – Peningkatan Tamadun – Politik

997 Views0 Comments

Rancangan ini membincangkan tentang latar belakang tamadun-tamadun Yunani, Rom, India dan Cina serta membuat perbandingan aspek-aspek politik tamadun-tamadun ini.

EduwebTV: SEJARAH Tingkatan 4 – Proses Pembentukan Tamadun: Indus

988 Views0 Comments

Rancangan ini membincangkan proses pembentukan Tamadun Indus, ciri-ciri iaitu negara kota, organisasi sosial, sistem pemerintahan, pengkhususan kerja, sistem tulisan, agama dan kepercayaan, serta menyenaraikan sumbang...

EduwebTV: SEJARAH Tingkatan 4 – Peningkatan Tamadun: Ekonomi dan Sosial

949 Views0 Comments

Dalam rancangan ini membuat perbandingan antara aspek-aspek perundangan dan ekonomi bagi tamadun-tamadun Yunani, Rom, India dan Cina.

EduwebTV: SEJARAH Tingkatan 5 – Gerakan Islah

836 Views0 Comments

Rancangan yang memaparkan satu gerakan yang mendorong masyarakat Melayu supaya membetulkan pandangan mereka terhadap kepentingan pendidikan. Antara pendorong gerakan ini ialah Sheikh Tahir Jalaludin, Syed Syeikh Al ha...

EduwebTV: SEJARAH Tingkatan 3 – Undang-undang Darurat 1948

686 Views0 Comments

Video tentang sejarah perkembangan dan ideologi komunis di Tanah Melayu. Dihuraikan juga tentang Rancangan Briggs yang dilaksanakan dalam membanteras fahaman dan ancaman komunis kepada penduduk terutamannya kaum Cina.

EduwebTV: SEJARAH Tingkatan 5 – Kemunculan dan Perkembangan Gerakan Nasionalisme di Asia Tenggara: Imperialisme Barat di Asia Tenggara

675 Views0 Comments

Kemunculan dan Perkembangan Gerakan Nasionalisme di Asia Tenggara  menjelaskan maksud imperialisme dan faktor-faktor berlakunya imperialisme di Asia Tenggara. Kekayaan bahan mentah, Revolusi Perindustrian di Eropah, p...

EduwebTV: SEJARAH Tingkatan 1 – Kegiatan Ekonomi Negeri Melayu

646 Views0 Comments

Video tentang kegiatan ekonomi tradisional yang dilaksanakan oleh masyarakat Melayu lama. Antara tanaman penting yang diusahakan ialah padi sawah, padi bukit, buah-buah, ubi dan sayur-sayuran. Manakala peralatan trad...

EduwebTV: SEJARAH Tingkatan 5 – Kemunculan dan Perkembangan Nasionalisme di Asia Tenggara: Perkembangan Gerakan Nasionalisme di Asia Tenggara

636 Views0 Comments

Rancangan yang menjelaskan definisi nasionalisme serta faktor-faktor kemunculan nasionalisme di Asia Tenggara seperti dasar penjajahan Barat, pengaruh agama, karya kesusasteraan, sistem pendidikan, kemunculan golongan...

EduwebTV: SEJARAH Tingkatan 4 – Renaissance

606 Views0 Comments

Video tentang PdP Sejarah yang bertajuk 'Renaissance' oleh GC Sejarah Puan Masariah Mispari di Maktab Tentera Diraja, Sungai Besi, Kuala Lumpur.