Details

Video tentang PdP Sejarah yang bertajuk ‘Renaissance’ oleh GC Sejarah Puan Masariah Mispari di Maktab Tentera Diraja, Sungai Besi, Kuala Lumpur.