Details

Mengeja, membaca, memahami dan mencerakinkan perkataan yang mengandungi Suku Kata Tertutup KVK + KVK dengan betul.

Category:

KURIKULUM, LINUS