Details

Mengeja, membaca dan mencerakinkan perkataan yang mengandungi Suku Kata Tertutup VK + KVK dengan betul.

Category:

KURIKULUM, LINUS