Details

Set ialah himpunan objek yang mempuyai ciri-ciri sepunya tertentu yang dikenali sebagai unsur. Set boleh ditakrifkan dengan menggunakan pemerihalan dan tatanda set dan merangkumi pelbagai perincian seperti subset, set semesta, pelengkap kepada set dan operasi ke atas set iaitu persilangan dan kesatuan set.