Details

Penaakulan Matematik merupakan tajuk yang membincangkan tentang pernyataan dan bukan pernyataan. Pernyataan ialah ayat yang sama ada benar atau palsu tetapi bukan kedua-duanya manakala ayat bagi bukan pernyataan tidak mempunyai nilai kebenaran. Daripada kedua-dua pernyataan ini akan membantu murid memahami subtajuk-sabtajuk yang lain iaitu pengkuantiti, implikasi, hujah dan seterusnya murid dapat menyelesaikan operasi ke atas pernyataan.