Details

Ungkapan dan Persamaan Kuadratik ialah video mengenai ungkapan berbentuk ax2 +bx + c, dengan keadaan a, b dan c ialah pemalar, a ≠ 0 dan x ialah pembolehubah. Ungkapan kuadratik boleh dibentuk dengan mengembangkan atau mendarab dua ungkapan linear manakala bentuk am bagi suatu persamaan kuadratik dalam satu pembolehubah ialah ax2 +bx + c = 0.