Details

Kebarangkalian I merupakan video yang menghuraikan perkaitan dalam kehidupan kita seharian dan ianya dipanggil peristiwa yang mempunyai lebih daripada satu kemungkinan atau kesudahan. Peristiwa juga disebut sebagai satu proses uji kaji yang membolehkan kita memerhati dan mendapatkan keputusan yang dinamakan sebagai kesudahan yang mungkin.