Details

Pelan dan Dongakan merupakan tajuk mengenai imej yang terlihat dari suatu objek yang diunjurkan kepada satah mengufuk atau mencancang. Unjuran suatu objek kepada satah ini dikenali sebagai unjuran ortogan yang membolehkan murid dapat melukis gambaran saiz penuh objek tersebut berdasarkan pandangan dari depan, sisi dan dari atas mengikut skala yang tepat.