Details

Kecerunan dan Luas di Dawah Graf merupakan tajuk mengenai pergerakan suatu objek dengan laju tertentu dalam tempoh tertentu. Hasil daripada pergerakan objek itu dapat diterjemahkan dalam bentuk graf yang dapat menentukan kecerunan graf sama ada dalam bentuk graf jarak-masa, graf laju-masa ataupun pecutan-masa. Selain itu murid juga dapat mencari luas di bawah graf berdasarkan graf yang telah dipelajari.