Details

Kebarangkalian II merupakan tajuk yang memerlukan murid membuat pertimbangan sama ada sesuatu peristiwa akan berlaku atau tidak berdasarkan ruang sampel yang dikaji dan kesudahan sesuatu eksperimen yang dikaji, disebut ruang sampel kebarangkalian. Dalam tajuk ini juga, murid didedahkan dengan kebarangkalian pelengkap suatu peristiwa dan kebarangkalian peristiwa bergabung.