Details

Bearing merupakan rancangan yang membincangkan lapan arah kompas yang utama. Dari arah-arah utama tersebut murid boleh melukis dan menyatakan bearing suatu titik dari titik yang lain.