Details

Asas Nombor adalah rancangan berkaitan dengan sistem penomboran sepuluh digit yang dikenali sistem asas sepuluh. Murid didedahkan dengan cara penukaran asas nombor sepuluh kepada asas dua, asas lima dan asas lapan, operasi penambahan dan penolakkan nombor dalam asas dua.