Details

Graf Fungsi II adalah kesinambungan tajuk Graf Fungsi. Dalam video ini, murid didedahkan dengan jenis-jenis graf fungsi iaitu graf fungsi linear, graf fungsi kuadratik, graf fungsi kubik dan graf fungsi salingan. Dari bentuk-bentuk graf yang dipelajari membolehkan murid menyelesaikan masalah dengan kaedah graf dan perkaitan ketaksamaan linear dalam dua pemboleh ubah.