Details

Video yang membincangkan persatuan Melayu yang memainkan peranan dalam perjuangan nasionalisme di Tanah Melayu, seperti Kesatuan Melayu Singapura (KMS), Persatuan Sahabat Pena Malaya (PASPAM), Persatuan Melayu di Negeri-Negeri Melayu dan Kesatuan Melayu Muda (KMM). Penerangan merangkumi tokoh-tokoh persatuan dan tujuan persatuan ditubuhkan. Terdapat 3 soalan KBAT dibincangkan.