Details

Video ini mengandungi penerangan berkaitan maksud birokrasi Barat. Seterusnya penerangan berkaitan ciri-ciri Sistem Birokrasi Barat di Asia Tenggara. Selain itu, terdapat juga penerangan berkaitan sistem pentadbiran tradisional dan Barat di Filipina, Indonesia dan Thailand. Dijelaskan juga kesan-kesan perubahan sistem pentadbiran Barat ke atas tiga-tiga negeri ini. Terdapat 3 soalan KBAT di dalam video ini