Details

Rancangan yang membincangkan penentangan tokoh pembesar tempatan terhadap penjajahan British. Video ini juga menghuraikan sebab-sebab penentangan seperti eksploitasi terhadap ekonomi tempatan, pelaksanaan pentadbiran Barat terhadap masyarakat tempatan, campur tangan British dalam adat resam tempatan, kehilangan kuasa dan pengaruh  pembesar serta kesulitan penduduk tempatan. Terdapat 3 soalan KBAT dibincangkan.