Details

Rancangan yang menghuraikan tujuan penubuhan Suruhanjaya Reid, keahlian, isu-isu dan memorandum pelbagai pihak yang diterima oleh suruhanjaya dan cadangan Suruhanjaya Reid berkaitan pembentukan perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1957. Video ini juga menyentuh isu Jus Soli, isi-isi perjanjian yang menjadi Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1957 dan kepentingan perjanjian persekutuan ini terhadap proses pembinaan negara dan bangsa Malaysia. Terdapat 3 soalan KBAT dibincangkan.