Details

Video yang membincangkan maksud Sistem Ahli, sebab-sebab Sistem Ahli diperkenalkan, ciri-ciri Sistem Ahli, tugas dan tanggungjawab Ahli, tokoh-tokoh yang terlibat dan kepentingannya dalam proses pembinaan negara dan bangsa yang merdeka. Terdapat 3 soalan KBAT dibincangkan.