Details

Video yang menghuraikan sebab-sebab Malayan Union diperkenalkan oleh British di Tanah Melayu. Rancangan ini juga membincangkan ciri-ciri dan syarat-syarat perjanjian Malayan Union dan sebab-sebab penentangan orang Melayu terhadap Malayan Union. Terdapat 3 soalan KBAT dikemukakan sebagai soalan perbincangan.