Details

Video ini menjelaskan tujuan akhbar, majalah dan novel diterbitkan di Tanah Melayu pada tahun 1920-an dan 1930-an. Dibincangkan juga tokoh dan nama-nama akhbar, majalah dan novel yang diterbitkan pada masa itu, di samping menerangkan tentang isu, tema dan mesej yang diutarakan oleh penulis akhbar, majalah dan novel. Penerangan diakhiri dengan 3 soalan KBAT.