Details

Video yang menghuraikan faktor-faktor pemangkin nasionalisme di Malaysia. Antara faktor yang dibincangkan ialah pengenalan sistem politik Barat, perkembangan sistem pendidikan, dasar British, pendudukan Jepun, penguasaan Parti Komunis Malaya, kemunculan mesin cetak, pengaruh gerakan Pan-Islamisme Sedunia dan kesedaran politik serantau. Terdapat 3 soalan KBAT dibahaskan.