Details

Ubahan merupakan tajuk mengenai hubungan antara dua kuantiti dan hubungan ini ditulis dalam bentuk persamaan yang menghasilkan satu nilai pemalar. Dengan memperolehi nilai pemalar, murid dapat menyelesaikan masalah ubahan langsung, ubahan songsang dan ubahan tercantum.