Details

Video yang menerangkan kepelbagaian ayat dalam Bahasa Melayu. Rancangan yang membincangkan teknik menjawab yang efektif seperti mengenal pasti kata hubung, kata ganda, subjek, tanda baca dan sebagainya.