Details

Video yang menerangkan teknik menjawab soalan karangan pemahaman prosa moden. Perbincangan merangkumi kesalahan-kesalahan lazim yang sering dilakukan oleh murid.