Details

Video yang membincangkan pemahaman prosa tradisional. Bahagian ini mengandungi tiga soalan; rangkai kata, soalan berdasarkan petikan dan soalan berbentuk kemahiran berfikir. Teknik menjawab soalan yang baik boleh dilihat dengan cara melihat kata kunci soalan seperti nyatakan/berikan, jelaskan/huraikan/bincangkan/terangkan.