Details

Video yang membincangkan format karangan jenis ucapan/ceramah/syarahan. Murid disaran menggunakan fakta, frasa menarik, huraian dan contoh, dan kosa kata yang meluas bagi menjadikan penulisan karangan lebih menarik.