Details

Rancangan yang menerangkan strategi dan teknik menjawab soalan pemahaman puisi tradisional dan moden. Teknik percambahan minda dicadangkan kepada murid supaya cara penyusunan idea lebih teratur.