Details

Video yang membincangkan kandungan novel Kembara Amira. Aspek perbincangan merangkumi perwatakan watak utama iaitu Amira. Selain itu, video ini juga menceritakan latar tempat, masa dan masyarakat.