Details

Video yang membincangkan sinopsis, watak dan perwatakan, latar, tema serta nilai  novel Kabus di Perbukitan.