Details

Video yang membincangkan kandungan novel Sutera Dalam Lukisan. Perbincangan merangkumi binaan plot peringkat permulaan, perkembangan, konflik, klimaks, peleraian di samping  menerangkan watak dan perwatakan. Rancangan ini juga memperkenalkan teknik plot seperti imbas kembali, pemerian, dan dialog.