Details

Video yang menerangkan teknik efektif menjawab karangan berbentuk perbahasan. Karangan jenis ini merangkumi dua bentuk; membahas tajuk atau isi dan perbahasan untuk pertandingan. Dalam video ini murid disarankan supaya sama ada menyokong atau membantah hujahan. Rancangan ini membimbing murid mengemukakan isi satu persatu supaya dapat menjawab soalan dengan lebih mudah.