Details

Rancangan mengenai jenis-jenis Ragam Ayat Aktif dan Ayat Pasif  serta cara penggunaannya dalam membentuk ayat dengan betul.