Details

Video tentang pengertian sejarah dan sumber-sumber sejarah. Dihuraikan juga peristiwa sejarah mengikut garis masa, sebab, kesan dalam peristiwa sejarah dan kepentingan sejarah dalam kehidupan.