Details

Video yang membincangkan alamat rumah dengan lengkap dan mengenalpasti lokasi tempat tinggal murid. Dihuraikan juga sejarah, keistimewaan kawasan setempat dan tokoh kebanggaan masyarakat setempat.