Details

Video yang menghuraikan maksud zaman pra sejarah serta mengenal pasti lokasi, kegiatan masyarakat dan kepercayaan yang diamalkan. Dibincangkan juga alatan dan kegunaannya pada waktu itu.