Details

Video tentang latar belakang Parameswara. Dibincangkan juga sifat kepimpinan Parameswara yang boleh dicontohi.