Details

Video tentang peristiwa pembukaan Melaka oleh Parameswara dan menyatakan asal-usul nama Melaka daripada pelbagai sumber. Diterangkan juga kepentingan menghargai sumbangan pemimpin yang berjasa kepada masyarakat serta Kesultanan Melayu Melaka sebagai warisan yang dibanggakan.