Details

Video tentang sejarah dan ciri-ciri institusi raja yang diamalkan di negara kita. Dibincangkan juga konsep derhaka, daulat dan waadat dan cara-cara menunjukkan kesetiaan kepada raja.