Details

Video tentang penyebaran agama islam di Kepulauan Melayu. Dibincangkan juga kedudukan agama islam sebagai agama persekutuan dan nilai-nilai islam dalam kehidupan bermasyarakat.