Details

Video tentang sejarah campur tangan dan penjajahan kuasa luar di negara kita. Dihuraikan juga helah penjajah menguasai sumber bumi negara, di samping menerangkan bentuk pentadbiran yang diamalkan dan perubahan sosioekonomi.